dnes je 17.6.2024

Input:

Jakost výrobku

11.4.2008, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.4.1
Jakost výrobku

Doc. Ing. Leoš Bumbálek

Hodnocení

Jakost výrobku se hodnotí s ohledem na stupeň spolehlivosti, ve kterém výrobek plní svou funkci, nebo podle celkové životnosti, tj. podle času, ve kterém se nemění užitné vlastnosti výrobku, nebo podle vnějšího vzhledu, zvláště u povrchů po dokončovacích operacích, příp. podle vzhledu a jakosti materiálu, ze kterého je výrobek zhotoven.

Jakost výrobku je závislá na volbě materiálu, na určení jeho vnějších tvarů a na užitných vlastnostech. Tyto údaje ovlivňuje konstruktér.

V další části realizace výrobku sehrává významnou úlohu výroba, kde se volí výrobní zařízení a kde se určuje, jak budou splněny cíle uvedené v dokumentaci sestavené konstruktérem.

Užitné vlastnosti výrobku, které se hodnotí v období provozu a využívání výrobku, závisejí výrazně na podmínkách a způsobu provozu. To ovlivňuje především uživatel.

Potřeba hodnocení jakosti výrobku existuje a stává se významným prvkem jeho využívání.

Rozdělení jakosti výrobku

Jakost výrobku je možné rozdělit do dvou oblastí:

  • jakost užitná, které se hodnotí na základě chování výrobku při

Nahrávám...
Nahrávám...