dnes je 30.5.2024

Input:

Jakost procesů projektu a norma ISO 10 006

11.1.2007, , Zdroj: Verlag Dashöfer

12.3.1
Jakost procesů projektu a norma ISO 10 006

Doc. Ing. Branislav Lacko, CSc.

Charakteristika a význam normy

Norma poskytuje pro jednotlivé organizace informace, jak zajistit jakostní řízení projektů. Jsou v ní popsány principy a doporučeny postupy řízení jakosti projektů, aby se úspěšně dosáhlo cílů v projektech.

Norma je koncipována tak, aby ji mohly použít jak velké, tak i malé firmy (instituce). Lze ji využít pro zajištění potřebné kvality různých typů projektů (investiční, vývojové, vnitrofiremní, zákaznické, mezinárodní apod.).

Pro mezinárodní projektové řízení spočívá její význam:

 • v jednotném definování projektu a základních pojmů kolem projektu,

 • v navázání na soubor norem ISO 9000:2000 a zdůraznění kvality projektu,

 • v důsledném prosazování procesního řízení projektů.

Obecným významem normy je závěr, že řízení projektu je třeba provádět kvalitně!

Pro oblast komplexního řízení jakosti (TQM, jak je pojato v ISO 9000:2000) spočívá význam normy ve skutečnosti, že takové akce jako zavedení systému řízení jakosti, příprava na certifikaci, řešení zásadních problémů zvyšování jakosti (vybudování metrologického střediska, zavedení statistické kontroly jakosti apod.) a příprava recertifikace je nutno realizovat jako projekty! Zkušenosti ukazují, že řada neúspěchů firem při zvyšování jakosti byla zapříčiněna skutečností, že tyto akce nebyly pojaty ve firmě jako kvalitně řízené projekty!

Certifikační orgány musejí vyvodit z normy ISO 10 006 závěr, že pokud certifikovaná organizace realizuje své produkty formou projektů (softwarové firmy, kusová výroba podle individuálních požadavků zákazníka, dodávky investičních celků, poskytování individuálně specifikovaných služeb apod.), mělo by vedení organizace zajistit směrnici, která popisuje a definuje procesy kvality řízení projektu podle normy ISO 10 006 a zajišťuje jakostní projektové řízení ve firmě!

Uveďme přehled, o které procesy jde:

 • strategický proces,

 • procesy vztahující se ke zdrojům,

 • procesy vztahující se k zaměstnancům,

 • procesy vztahující se k vzájemné závislosti,

 • procesy vztahující se k předmětu projektu,

 • procesy vztahující se k nákladům,

 • procesy vztahující se ke komunikaci,

 • procesy vztahující se k riziku,

 • procesy vztahující se k nakupování,

 • procesy vztahující se ke zlepšování projektu.

Tyto procesy bychom mohli také označovat jako průřezové procesy, protože procházejí "příčně“ celým projektem.

Tyto procesy je třeba odlišit od vlastních technologických procesů, které vyplývají z obsahu projektu (např. činnosti procesů stavebních, strojírenské výroby, elektrotechnické výroby apod.).

Průřezové procesy normy ISO 10 006:

Směrnice nebo jiný firemní řídicí dokument (např. metodický pokyn apod.) by měl obsahovat nejen popis a definici příslušných procesů, ale měl by také zajistit:

 • sjednocení formy a obsahu

Nahrávám...
Nahrávám...