dnes je 28.1.2021

Input:

Jak efektivně napsat auditní neshodu

14.1.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.2.123.20
Jak efektivně napsat auditní neshodu

Ing. Pavla Blackmore

Neshody při auditech – interních i externích

Jak efektivně napsat auditní neshodu

Co je to vlastně neshoda?

Dle ISO 9000:2005 je neshoda uvedena jako nesplnění požadavku. Zde ovšem žádné další dělení neshod není definováno, tedy ji i nenajdeme.

Dle ISO 19011 – ve směrnici pro provádění auditů systémů managementu je uvedeno, že zjištění z auditu mohou být jak pozitivní – což je shoda, tak negativní, tedy jako neshoda. Zjištění je tedy vše, co jsme v průběhu auditu našli – zjistili a nejsou to tedy jen neshody, ale i shody.

Neshody u interních auditů

U neshod z interních auditů je relevantní požadavek normy ISO 9001, dále návod směrnice ISO 19011 a dále doporučení správné auditorské praxe mezinárodní organizace ISO.

Z vlastních zkušeností doporučuji klasifikaci pro interní audity na základě interní diskuse – jde přece o to, aby bylo v týmu odsouhlaseno a stejně chápáno co znamená konkrétně shoda, neshoda a popřípadě další kategorie.

Jednou z možností je klasifikace:

Pozitivní zjištění – shoda

Negativní zjištění – neshoda

Příležitost pro zlepšení

U mnoha interních auditů se mi osvědčilo při komunikaci s auditovaným rizika, která vnímám v procesu anebo u produktu – pokud to již nebylo klasifikováno jako neshoda, uvést do příležitosti pro zlepšení. Mohu uvést, že již se již může jednat o velmi jemné rozlišování a zde ponechávám na kontextu situace, auditu, firmy a situace v procesu – zda to bude uvedeno jako neshoda nebo jako příležitost pro zlepšení.

Neshody u externích auditů

Neshody se při certifikaci dělí do dvou skupin a to:

  • - méně významná neshoda neboli minor neshoda
  • - významná neshoda neboli major neshoda

Minor neshoda je charakteristická pro neshodu svědčící o slabé stránce v systému managementu kvality dané organizace, která však nemá významný dopad na soulad systému. Většinou je tato neshoda objevena v rámci prověřování interních procesů, s výjimkou plnění požadavků zákazníka nebo orgánu státní správy. Tato neshoda nemá za následek neudělení certifikátu.

Méně významnou neshodou může být nedostatečný důkaz o shodě k požadavkům, dalším příkladem může být neposouzené riziko finálního produktu nebo kvality služby.

Dále je pak v průběhu certifikačního auditu možno identifikovat významnou neshodu neboli major neshodu, která svědčí o absolutním nebo zásadně nedostatečném zavedení nebo udržování systému managementu kvality v organizaci a/nebo neplnění požadavků normy (ISO 9001, IATF 16949, EMS 14001 a dalších), které mají, nebo by mohly mít přímý dopad na produkt nebo poskytovanou službu organizace, neefektivnost nebo nezpůsobilost systému managementu kvality organizace.

Významná neshoda může být nesoulad politiky kvality s cíli, dále neshoda v oblasti právních požadavků, neshoda v oblasti aplikovatelných zákaznických požadavků.

V tomto případě

Nahrávám...
Nahrávám...