dnes je 28.5.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

INFORMACE O PŘESHRANIČNÍ PŘEPRAVĚ ODPADŮ ZELENÉHO SEZNAMU K VYUŽITÍ

29.12.2006, Zdroj: ČIŽP

NEJPRVE JE POTŘEBA URČIT, ZDA JE VŮBEC PŘEPRAVOVANÁ VĚC ODPADEM?

Definice odpadu je uvedena v § 3 zákona o odpadech. Kompetenci rozhodovat v pochybnostech, zda něco odpadem je nebo není, má příslušný krajský úřad. Tato kompetence je stanovena v § 78 odst. 2 písm. h) zákona o odpadech.

Informace o zákoně o odpadech: Jedná se o zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Tento zákon má velké množství novelizací a proto je výhodné pracovat s úplným zněním zákona, které bylo publikováno 8. března 2005 v částce 33 Sbírky zákonů pod číslem 106/2005 Sb. Úplné znění zákona je např. na webových stránkách ministerstva vnitra na adrese:

Přístup ZDARMA k tomuto dokumentu mají pouze registrovaní uživatelé portálu Techportál.cz.
Registrovat

Pravidelné zpravodajství

nebo přihlásit.

Zatřídění dokumentu
Zatřídění dokumentu
Vztahuje se k tématu:
Vztahuje se k typu informace:
Zdroj:
ÚPRAVA VTZ ÚČINNÁ OD 1.7.2022

Zákon č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů

Nařízení vlády č. 190/2022 Sb., o vyhrazených technických elektrických zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti

Nařízení vlády č. 191/2022 Sb., o vyhrazených technických plynových zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti

Nařízení vlády č. 192/2022 Sb., o vyhrazených technických tlakových zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti

Nařízení vlády č. 193/2022 Sb., o vyhrazených technických zdvihacích zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti

Nařízení vlády č. 194/2022 Sb., o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice

Nařízení vlády č. 60/2022 Sb., o sazbách poplatků za odbornou činnost pověřené organizace v oblasti bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení

Nahrávám...
Nahrávám...