Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Evidence přepravy NO a systém SEPNO - přehled povinností

25.4.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.4.8.1
Evidence přepravy NO a systém SEPNO – přehled povinností

Ing. Petr Šulc

V následujícím textu je uveden přehled povinností, lhůt a souvisejících skutečností při elektronickém ohlašování přepravy nebezpečných odpadů na území ČR v souladu s § 40 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění (dále jen „zákon” nebo „zákon o odpadech”). Tento způsob je závazný od 2. 5. 2018.

Užívané pojmy:

SEPNO: „Systém evidence přepravy nebezpečných odpadů”, součást integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí, provozovaný na www.sepno.cz .

ISPOP: Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností (ISPOP) umožňuje zpracování a příjem vybraných hlášení (ohlašovacích povinností) z oblasti životního prostředí v elektronické podobě a jejich další distribuci příslušným institucím veřejné správy.

ISPOP je zřízen zákonem č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí.

Zřizovatelem ISPOP a věcným garantem obsahu formulářů, tzn. ohlašovacích povinností, je  Ministerstvo životního prostředí ČR, systém vyvíjí a dodává společnost Telefónica Czech Republic, a. s.,

 
 Napište nám
 Beru na vědomí, že tento formulář neslouží pro zadávání odborných dotazů, ale pro zasílání Vašich podnětů a postřehů k fungování portálu. Pro zadávání odborných dotazů prosím používejte tento formulář. Děkujeme za pochopení.
 Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
Input: