dnes je 1.10.2022

Input:

Dotaz: Povolení k akumulaci dešťové vody

19.9.2022, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Je třeba pro akumulaci dešťové vody a k jejímu následnému využití pro soukromé i firemní účely zvláštní povolení?

Odpověď:

Ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, ukládá stavebníkům povinnost zabezpečit omezení odtoku povrchových vod vzniklých dopadem atmosférických srážek na tyto stavby (dále jen „srážková voda“) akumulací a následným využitím, popřípadě vsakováním na pozemku,

Nahrávám...
Nahrávám...