dnes je 20.2.2024

Input:

Dokumenty a záznamy dle IATF 16949

24.11.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.3.11.10
Dokumenty a záznamy dle IATF 16949

Ing. Pavla Blackmore

Podpora systému řízení kvality IATF 16949

7.5.3. Dokumenty a záznamy dle IATF 16949

Od roku 2015 se v normě ISO 9001 již nepoužívají termíny dokumenty a záznamy, ale obojí se nazývá “dokumentované informace“. Protože IATF 16949 vychází z ISO 9001, tento termín se tedy vztahuje na novou normu kvality pro automobilový průmysl.

Podle normy ISO 9001:2015 se termín “dokumentované informace“ vztahuje na informace, které musí být řízeny a udržovány, což znamená, že kromě informací musíte udržovat a kontrolovat také jejich nosiče.

Jaké jsou požadavky na dokumentaci v normě IATF 16949:2016?

Touto otázkou jsme se již zabývali v předchozích článcích, proto nyní jen touto zmínkou. Mezi jedinečné požadavky, které stanovuje IATF, patří 7.5.1.1 Dokumentace systému řízení kvality. V doplňujících požadavcích IATF uvádí, že systém managementu kvality organizace musí být nejen dokumentován, ale musí obsahovat i příručku kvality. Její formát a strukturu si může organizace určit sama a závisí na velikosti, kultuře a složitosti organizace.

Dále se v podbodu 7.5.3.2.1 uvádí, že organizace musí definovat, dokumentovat a zavést politiku uchovávání záznamů. Kontrola záznamů musí splňovat zákonné, regulační, organizační a zákaznické požadavky.

Bod 7.5.3.2.2 se zabývá technickými specifikacemi. Od organizací se požaduje, aby dokumentovaly procesy popisující přezkoumání, distribuci a implementaci všech zákaznických technických norem/specifikací a všech souvisejících revizí na základě zákaznických plánů.

Norma ISO 9001 poskytuje rámec pro požadavky na QMS. Podle normy ISO 9001 se požaduje, aby dokumentované informace zahrnovaly dokumenty a záznamy, které jsou požadovány normou a jsou nezbytné pro efektivní činnost vašich organizací.

Dokumentované informace jsou pro naše systémy kvality klíčové, protože slouží jako důkaz shody, umožňují organizaci být konzistentní a zabraňují ztrátě znalostí a informací.

Nyní si zde uvedeme přehled všech povinných dokumentů a záznamů, které jsou vyžadované normou IATF 16949:2016

4.3- Stanovení rozsahu systému řízení kvality

4.4.1.2- Bezpečnost produktu

5.2- Politika

5.3.1 Role, pravomoci a odpovědnosti organizací

6.1.2.1 Analýza rizik

6.1.2.2 Preventivní opatření

6.1.2.3 Havarijní plány

6.2 Cíle kvality a plány k jejich dosažení

7.1.5.1.1 Analýza systému měření

7.1.5.2.1 Údržba a kalibrace záznamů

7.2.1 Dokumentace způsobilosti pracovníků

7.2.2 Dokumentace způsobilosti pracovníků při školení na pracovišti

7.2.3 Dokumentace ke způsobilosti

Nahrávám...
Nahrávám...