Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Dokumentované informace

1.5.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.2.93
Dokumentované informace

Ing. Monika Becková

Dotaz:

Jaké jsou podle nové normy ISO 9001:2015 nutné dokumentované informace (tedy dokumenty a záznamy), tak abychom prošli úspěšně certifikací?

 

Odpověď:

Požadavky na rozsah a formu dokumentovaných informací jsou obecně obsaženy ve čl. 7.5 nové normy. Podle ní QMS organizace musí obsahovat dokumentované informace:

  1. požadované normou (ISO 9001:2015);
  2. určené organizací jako nezbytné (potřebné).

V tomto smyslu se požadavky samotné zase tak moc nezměnily, je však více na vůli organizace samotné stanovit celkový rozsah dokumentace.

Zmenšil se rozsah dokumentů pod písm. a) výše - dokumentované informace požadované normou. Který článek resp. konkrétní odstavec normy ISO 9001:2015 požaduje dokument a ten tedy musí existovat, poznáme podle toho, že je v příslušné části normy uvedeno „musí být udržováno jako dokumentovaná informace”.

Co všechno musí mít podobu dokumentované informace, ukazuje následující tabulka:

Poř. č. Oblast dokumentované informace Článek 9001:2015
1. Určení rozsahu systému managementu kvality 4.3
2. Určení a fungování procesů 4.4.2
3. Politika kvality 5.2.2
4. Cíle kvality 6.2.1
5. Zdroje pro monitorování a měření 7.1.5.1
6. Podklad použitý pro kalibraci 7.1.5.2
7. Kompetence 7.2
8. Plánování a řízení provozu 8.1
9. Výsledky přezkoumání požadavků na produkty / služby 8.2.3.2
10. Plánování návrhu a vývoje 8.3.2
11. Vstupy návrhu a vývoje 8.3.3
12. Způsoby řízení návrhu a vývoje 8.3.4
13. Výstupy z návrhu a vývoje 8.3.5
14. Změny návrhu a vývoje 8.3.6
15. Výsledky monitorování výkonnosti, hodnocení opakovaného hodnocení externích poskytovatelů 8.4.1
16. Řízení výroby 8.5.1
17. Identifikace a sledovatelnost 8.5.2
18. Majetek zákazníků nebo externích poskytovatelů při ztrátě nebo poškození 8.5.3
19. Výsledky přezkoumání změn podstatných pro výrobu a služby 8.5.6
20. Uvolnění výrobku a služby 8.6
21. Opatření k vypořádání s neshodou 8.7.2
 
 Napište nám
 Beru na vědomí, že tento formulář neslouží pro zadávání odborných dotazů, ale pro zasílání Vašich podnětů a postřehů k fungování portálu. Pro zadávání odborných dotazů prosím používejte tento formulář. Děkujeme za pochopení.
 Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
Input: