dnes je 21.4.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Další série odpovědí na dotazy k zákonu č. 185/2001 Sb., o odpadech

12.6.2003, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Na nejčastější dotazy k zákonu o odpadech odpovídá naše autorka z MŽP.

Je nutné, aby zemědělec užívající půdu, na které je využíván upravený kal z čistíren odpadních vod měl souhlas k provozu zařízení k využívání odpadů podle § 14 odst. 1?

Při používání kalů jejich zapracováním do půdy v souladu s § 32 a 33 zákona o odpadech a vyhláškou č. 382/2001 Sb., o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě, je zemědělská půda, na které je kal aplikován v souladu s programem použití kalů vypracovaným původcem kalů (provozovatelem ČOV),  zařízením, které není podle tohoto zákona určeno k nakládání s odpady a kde  je možné využívat pouze odpady, které splňují

Přístup ZDARMA k tomuto dokumentu mají pouze registrovaní uživatelé portálu Techportál.cz.
Registrovat

Pravidelné zpravodajství

nebo přihlásit.

Zatřídění dokumentu
Zatřídění dokumentu
Vztahuje se k tématu:
Vztahuje se k typu informace:
ÚPRAVA VTZ ÚČINNÁ OD 1.7.2022

Zákon č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů

Nařízení vlády č. 190/2022 Sb., o vyhrazených technických elektrických zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti

Nařízení vlády č. 191/2022 Sb., o vyhrazených technických plynových zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti

Nařízení vlády č. 192/2022 Sb., o vyhrazených technických tlakových zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti

Nařízení vlády č. 193/2022 Sb., o vyhrazených technických zdvihacích zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti

Nařízení vlády č. 194/2022 Sb., o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice

Nařízení vlády č. 60/2022 Sb., o sazbách poplatků za odbornou činnost pověřené organizace v oblasti bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení

Nahrávám...
Nahrávám...