dnes je 30.5.2024

Input:

61/1983 Sb., Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o mezinárodních přepravách zkazitelných potravin a o specializovaných prostředcích určených pro tyto přepravy (ATP), ve znění účinném k 30.9.2015

č. 61/1983 Sb., Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o mezinárodních přepravách zkazitelných potravin a o specializovaných prostředcích určených pro tyto přepravy (ATP), ve znění účinném k 30.9.2015
VYHLÁŠKA
ministra zahraničních věcí
ze dne 8. října 1982
o Dohodě o mezinárodních přepravách zkazitelných potravin a o specializovaných prostředcích určených pro tyto přepravy (ATP)
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
54/1998 Sb.
(k 1.1.1998)
mění přílohy Dohody
92/2000 Sb.m.s.
(k 27.1.2000)
mění, doplňuje
64/2004 Sb.m.s.
(k 7.11.2003)
vyhlášeno nové úplné znění Dohody ATP
28/2010 Sb.m.s.
(k 6.12.2009)
vyhlášeno nové úplné znění Dohody ATP
8/2011 Sb.m.s.
(k 2.1.2011)
vyhlášeno nové úplné znění Dohody ATP
3/2014 Sb.m.s.
(k 23.9.2013)
vyhlášeno nové úplné znění Dohody ATP
32/2016 Sb.m.s.
(k 30.9.2015)
vyhlášeno nové úplné znění Dohody ATP
Dne 1. září 1970 byla v Ženevě sjednána Dohoda o mezinárodních přepravách zkazitelných potravin a o specializovaných prostředcích určených pro tyto přepravy (ATP).
Listina o přístupu Československé socialistické republiky k Dohodě o mezinárodních přepravách zkazitelných potravin a o specializovaných prostředcích určených pro tyto přepravy (ATP) byla uložena u generálního tajemníka OSN dne 13. dubna 1982 s výhradou, že Československá socialistická republika se v souladu s článkem 16 odst. 1 Dohody necítí vázána odst. 2 a 3 článku 15 Dohody.
Při přístupu k Dohodě bylo současně učiněno prohlášení k článku 14 Dohody, že Československá socialistická
Nahrávám...
Nahrávám...