dnes je 17.6.2024

Input:

§ 5 (a § 83)

28.6.2007, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.7.2.1.4
§ 5 (a § 83)

Ing. Bohumil Beneš a kolektiv autorů

Dotaz č. 1

Jak dosáhnout souladu mezi § 5 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, který stanoví povinnost původců a oprávněných osob zařazovat odpady podle Katalogu odpadů stanoveném v prováděcím předpise (tj. ve vyhlášce č. 381/2001 Sb.), tedy podle nové právní úpravy a přechodným ustanovením § 83 odst. 1 zákona, podle něhož se platnost dosavadních rozhodnutí vydaných podle § 5 odst. 2 a 5, § 6

Nahrávám...
Nahrávám...