dnes je 22.7.2024

Input:

494/2005 Sb., Vyhláška, kterou se stanoví analytické metody kontroly složení kosmetických přípravků

č. 494/2005 Sb., Vyhláška, kterou se stanoví analytické metody kontroly složení kosmetických přípravků
VYHLÁŠKA
ze dne 7. prosince 2005,
kterou se stanoví analytické metody kontroly složení kosmetických prostředků
Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 108 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 392/2005 Sb., (dále jen „zákon”) k provedení § 80 odst. 2 zákona:
§ 1
(1)  Tato vyhláška1) zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství2) a upravuje následující analytické metody kontroly složení kosmetických prostředků:
a)  odběr vzorků kosmetických prostředků,
b)  příprava vzorků v laboratoři,
c)  kvalitativní a kvantitativní stanovení volného hydroxidu sodného a draselného,
d)  kvantitativní a kvalitativní stanovení kyseliny šťavelové a jejích alkalických solí v prostředcích určených pro péči o vlasy,
e)  kvantitativní stanovení chloroformu v zubní pastě,
f)  kvantitativní stanovení zinku,
g)  kvalitativní a kvantitativní stanovení kyseliny 4-hydroxybenzensulfonové,
h)  kvalitativní stanovení oxidačních činidel a kvantitativní stanovení peroxidu vodíku v prostředcích určených v péči o vlasy,
i)  kvalitativní a semikvantitativní stanovení určitých oxidačních barviv v barvách na vlasy,
j)  kvalitativní a kvantitativní stanovení dusitanů,
k)  kvantitativní stanovení resorcinolu v šamponech a vlasových lotionech,
l)  kvantitativní stanovení methanolu vzhledem k ethanolu nebo propan-2-olu,
m)  kvalitativní a kvantitativní stanovení volného formaldehydu,
n)  kvantitativní stanovení dichlormethanu a 1,1,1-trichlorethanu,
o)  kvalitativní a kvantitativní stanovení chinolin-8-olu a bis(chinolin-8-ol)-sulfátu,
p)  kvantitativní stanovení amoniaku,
q)  kvalitativní a kvantitativní stanovení nitromethanu,
r)  kvalitativní a kvantitativní stanovení kyseliny thioglykolové (sulfanyloctové) v prostředcích k trvalé ondulaci, k rovnání vlasů a v prostředcích k depilaci,
s)  kvalitativní a kvantitativní stanovení hexachlorofenu (INN),
t)  kvantitativní stanovení tosylchloramidu sodného (chloraminu-T) (INN),
u)  kvantitativní stanovení celkového fluoru v zubních pastách,
v)  kvantitativní stanovení organických sloučenin rtuti,
w)  kvantitativní stanovení alkalických sulfidů a sulfidů kovů alkalických zemin,
x)  kvalitativní a kvantitativní stanovení 2,3-dihydroxypropyl-4-aminobenzoátu,
y)  kvantitativní stanovení chlorbutanolu,
z)  kvalitativní a kvantitativní stanovení chininu,
aa)  kvalitativní a kvantitativní stanovení anorganických siřičitanů a hydrogensiřičitanů,
bb)  kvalitativní a kvantitativní stanovení chlorečnanů alkalických kovů,
cc)  kvalitativní a kvantitativní stanovení jodičnanu sodného,
dd)  kvalitativní a kvantitativní stanovení dusičnanu stříbrného v kosmetických prostředcích,
ee)  kvalitativní a kvantitativní stanovení obsahu sulfidu seleničitého v šamponech proti lupům,
ff)  kvantitativní stanovení rozpustného barya a stroncia v pigmentech ve formě solí nebo komplexů,
gg)  kvalitativní a kvantitativní stanovení benzylalkoholu,
hh)  kvalitativní stanovení zirkonia a kvantitativní stanovení zirkonia,
Nahrávám...
Nahrávám...