dnes je 10.6.2023

Input:

447/2002 Sb., Vyhláška Českého báňského úřadu o hlášení závažných událostí a nebezpečných stavů, závažných provozních nehod (havárií), závažných pracovních úrazů a poruch technických zařízení

č. 447/2002 Sb., Vyhláška Českého báňského úřadu o hlášení závažných událostí a nebezpečných stavů, závažných provozních nehod (havárií), závažných pracovních úrazů a poruch technických zařízení
VYHLÁŠKA
Českého báňského úřadu
ze dne 16. října 2002
o hlášení závažných událostí a nebezpečných stavů, závažných provozních nehod (havárií), závažných pracovních úrazů a poruch technických zařízení
Český báňský úřad stanoví podle § 6 odst. 6 písm. d) zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění zákonů č. 425/1990 Sb., č. 542/1991 Sb., č. 169/1993 Sb., č. 128/1999 Sb., č. 71/2000 Sb., č. 124/2000 Sb., č. 315/2001 Sb. a č. 206/2002 Sb., (dále jen „zákon”):
§ 1
V hlášení podle § 6 odst. 3 písm. b) zákona se uvede
a) u závažných pracovních úrazů
1. název a sídlo organizace,1)
2. místo, den, hodina a evidenční číslo úrazu,2)
3. jméno a příjmení postiženého (postižených),
4. druh zranění a zraněná část těla,
5. druh a zdroj úrazu,
b) u ostatních závažných událostí, nebezpečných
Nahrávám...
Nahrávám...