dnes je 3.7.2022

Input:

398/2001 Sb., Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí o stanovení poplatků za činnosti organizací státního odborného dozoru při provádění dozoru nad bezpečností vyhrazených technických zařízení, ve znění účinném k 1.1.2014

č. 398/2001 Sb., Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí o stanovení poplatků za činnosti organizací státního odborného dozoru při provádění dozoru nad bezpečností vyhrazených technických zařízení, ve znění účinném k 1.1.2014
[zrušeno č. 250/2021 Sb.]
VYHLÁŠKA
Ministerstva práce a sociálních věcí
ze dne 24. října 2001
o stanovení poplatků za činnosti organizací státního odborného dozoru při provádění dozoru nad bezpečností vyhrazených technických zařízení
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
112/2005 Sb.
(k 5.4.2005)
mění přílohu, body 9, 12 a 13
461/2013 Sb.
(k 1.1.2014)
mění přílohu
Ministerstvo práce a sociálních věcí v dohodě s Ministerstvem financí stanoví podle § 6a odst. 3 zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění zákona č. 124/2000 Sb.:
§ 1
Poplatky za činnosti organizací státního odborného dozoru při provádění dozoru nad bezpečností vyhrazených technických zařízení jsou stanoveny v příloze této vyhlášky.
§ 2
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Příloha k vyhlášce č. 398/2001 Sb.
Poplatky za činnosti organizací státního odborného dozoru při provádění dozoru nad bezpečností vyhrazených technických zařízení podle zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění zákona č. 124/2000 Sb., (dále jen „zákon”)
1. Za vydání odborného a závazného stanoviska o tom, zda jsou při projektování, konstrukci, výrobě, montáži, provozu, obsluze, opravách, údržbě a revizi vyhrazených technických zařízení splněny požadavky bezpečnosti technických zařízení podle § 6a odst. 1 písm. a) zákona, 2 000 Kč a za každou započatou hodinu při zpracování tohoto stanoviska 1 250 Kč.
2. Ve stanovených případech za provedení prohlídek, řízení a vyhodnocení zkoušek, kterými se osvědčuje, zda vyhrazená technická zařízení a materiály použité k jejich zhotovení splňují požadavky předpisů k zajištění bezpečnosti technických zařízení, a ve stanovených případech za potvrzení úspěšných výsledků zkoušek podle § 6a odst. 1 písm. b) zákona za každou započatou hodinu 1 250 Kč.
3. Ve stanovených případech za prověření odborné způsobilosti organizací a podnikajících fyzických osob k výrobě, montáži, opravám, revizím a zkouškám vyhrazených technických zařízení a k plnění nádob plyny podle § 6a odst. 1 písm. c) zákona za každou započatou hodinu 1 250 Kč.
4. Za vydání oprávnění o odborné způsobilosti organizací a podnikajících fyzických osob k výrobě, montáži, opravám, revizím a zkouškám vyhrazených technických zařízení a k plnění nádob plyny podle § 6a odst. 1 písm. c) zákona 3 000 Kč.
5. Za změnu oprávnění o odborné způsobilosti organizací a podnikajících fyzických osob k výrobě, montáži, opravám, revizím a zkouškám vyhrazených technických zařízení a k plnění nádob plyny za účelem rozšíření rozsahu oprávnění podle § 6a odst. 1 písm. c) zákona 650 Kč.
6. Za změnu údajů v oprávnění o odborné způsobilosti organizací a podnikajících fyzických osob k výrobě, montáži, opravám, revizím a zkouškám vyhrazených technických zařízení a k plnění nádob plyny podle § 6a odst. 1 písm. c) zákona 130 Kč.
7. Za prověření odborné způsobilosti fyzických osob ke
Nahrávám...
Nahrávám...