dnes je 26.5.2024

Input:

276/1999 Sb., Vyhláška Ministerstva obrany o schvalování technické způsobilosti vojenských letadel, provádění pravidelných technických prohlídek vojenských letadel a zkoušek technických zařízení vojenských letadel

č. 276/1999 Sb., Vyhláška Ministerstva obrany o schvalování technické způsobilosti vojenských letadel, provádění pravidelných technických prohlídek vojenských letadel a zkoušek technických zařízení vojenských letadel
[zrušeno č. 147/2010 Sb.]
VYHLÁŠKA
Ministerstva obrany
ze dne 15. listopadu 1999
o schvalování technické způsobilosti vojenských letadel, provádění pravidelných technických prohlídek vojenských letadel a zkoušek technických zařízení vojenských letadel
Ministerstvo obrany v dohodě s Ministerstvem dopravy a spojů stanoví podle § 35 odst. 5 zákona č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky:
ČÁST PRVNÍ
VOJENSKÁ LETADLA A JEJICH KATEGORIE
§ 1
Vojenská letadla
Vojenská letadla se dělí na
a) vojenské letouny,
b) vojenské vrtulníky,
c) vojenské bezpilotní prostředky,
d) vojenská ultralehká letadla,
e) vojenská letadla lehčí vzduchu.
§ 2
Vojenské letouny
(1) Vojenské letouny se podle určení dělí na
a) víceúčelové taktické,
b) speciální.
(2) Víceúčelové taktické letouny jsou určeny pro plnění bojových úkolů obrany vzdušného prostoru, přímé podpory činnosti ostatních druhů vojsk a plnění speciálních úkolů.
(3) Speciální vojenské letouny se podle určení dělí na
a) dopravní,
b) cvičné,
c) speciálního určení.
(4) Dopravní letouny jsou určeny k zabezpečení přepravy osob a vojenského materiálu.
(5) Cvičné letouny jsou určeny k výcviku a zdokonalování posádek letadel.
(6) Letouny speciálního určení plní speciální úkoly při
a) fotogrammetrickém snímkování,
b) radiotechnickém průzkumu,
c) radiačním a chemickém průzkumu.
§ 3
Vojenské vrtulníky
(1) Vojenské vrtulníky se dělí na
a) úderné,
b) bojové podpory,
c) speciální a dopravní.
(2) Úderné vrtulníky jsou určeny k ničení malorozměrných, zodolněných a pohyblivých cílů, k podpoře činnosti ostatních druhů vojsk, k plnění přepravních úkolů a vedení průzkumu. Pro plnění úkolů jsou vybaveny zbraňovými systémy.
(3) Vrtulníky bojové podpory jsou určeny k přepravě a vysazování aeromobilních jednotek a materiálu, plnění úkolu průzkumu, retranslace a navádění ostatních druhů letectva, plnění záchranných úkolů.
(4) Speciální a dopravní vrtulníky jsou určeny k přepravě osob a materiálu, výcviku a zdokonalování posádek vrtulníku, vedení průzkumu a plnění speciálních úkolů.
§ 4
Vojenské bezpilotní prostředky
Vojenské bezpilotní prostředky jsou létající prostředky určené pro plnění bojových úkolů, které jsou řízeny dálkově nebo autonomně.
§ 5
Vojenská ultralehká letadla
Vojenská ultralehká letadla jsou létající prostředky určené k plnění speciálních bojových úkolů.
§ 6
Vojenská letadla lehčí vzduchu
Vojenská letadla lehčí vzduchu jsou létající prostředky určené k plnění speciálních bojových úkolů.
ČÁST DRUHÁ
SCHVALOVÁNÍ TECHNICKÉ ZPŮSOBILOSTI VOJENSKÝCH LETADEL
§ 7
Způsob schvalování typu letadla nebo leteckého technického zařízení
(1) Typ vojenského letadla nebo vojenské letecké techniky (dále jen „vojenská letecká technika”) zaváděného do užívání v ozbrojených silách České republiky (dále jen „ozbrojené síly”) schvaluje Ministerstvo obrany
Nahrávám...
Nahrávám...