dnes je 21.2.2019
Input:

235/2004 Sb., Zákon o dani z přidané hodnoty, ve znění účinném k 1.2.2019

č. 235/2004 Sb.
ZÁKON
ze dne 1. dubna 2004
o dani z přidané hodnoty
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
635/2004 Sb.
(k 1.1.2005)
mění, 221 novelizačních bodů
669/2004 Sb.
(k 1.1.2005)
v § 5 doplňuje odst. 5, v § 48 odst. 1 vkládá slova
124/2005 Sb.
(k 30.3.2005)
v § 57 odst. 1 vkládá písm. b), v odst. 3 vkládá slova;
v § 61 mění písm. b)
215/2005 Sb.
(k 3.6.2005)
v § 71 vkládá nový odst. 14, přejmenovává násl. odstavce
217/2005 Sb.
(k 3.6.2005)
nové znění § 58
377/2005 Sb.
(k 1.10.2005)
mění 54 novelizačních bodů
441/2005 Sb.
(k 10.11.2005)
v příloze č. 1 doplňuje položku
545/2005 Sb.
(k 1.1.2006)
mění 21 novelizačních bodů, nové přechodné ustanovení
109/2006 Sb.
(k 1.4.2006)
v § 113 ruší písm. b)
109/2006 Sb.
(k 1.1.2007)
mění § 59 včetně pozn. č. 47
230/2006 Sb.
(k 1.6.2006)
v příloze 2 vkládá slova
319/2006 Sb.
(k 15.7.2006)
v příloze č. 1 mění první odstavec
172/2007 Sb.
(k 1.8.2007)
v příloze č. 1 vkládá novou položku
261/2007 Sb.
(k 1.1.2008)
mění celkem 22 novelizačních bodů, nová přechodná ustanovení
261/2007 Sb.
(k 1.1.2011)
pozbývá platnosti § 48
změna neprovedena, novelizační ustanovení bylo zrušeno zák. č. 199/2010 Sb.
270/2007 Sb.
(k 31.10.2007)
mění § 26, § 72 odst. 3, § 98 odst. 1 a 2, § 104 a § 105 odst. 2
296/2007 Sb.
(k 1.1.2008)
mění § 87 odst. 7 a 12, § 99, § 101 odst. 2, § 105 odst. 1, nové přechodné ustanovení
124/2008 Sb.
(k 1.7.2008)
v § 87 ruší v odst. 6 písm. g) a vkládá nový odst. 7
126/2008 Sb.
(k 1.7.2008)
mění § 94 odst. 4 a § 95 odst. 4
302/2008 Sb.
(k 1.1.2009)
mění celkem 313 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
ÚZ 85/2009 Sb.
 
 
87/2009 Sb.
(k 1.1.2009)
retroaktivně vkládá v příloze č. 1 novou položku „rostliny a semena”
87/2009 Sb.
(k 1.4.2009)
mění § 4 odst. 4, § 36 odst. 6, § 63 odst. 1 a přílohu č. 2; ruší v § 13 odst. 4 písm. g), v § 21 odst. 6 písm. e), v § 75 odst. 2; vkládá nové § 71a až 71f; nová přechodná ustanovení
281/2009 Sb.
(k 1.1.2011)
v § 95 vkládá nový odst. 12
362/2009 Sb.
(k 1.1.2010)
mění § 37 odst. 1 a 2, § 38 odst. 4, § 47 odst. 1 písm. a) a b); nová přechodná ustanovení
489/2009 Sb.
(k 1.1.2010)
mění, celkem 118 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
ÚZ 36/2010 Sb.
 
 
120/2010 Sb.
(k 29.4.2010)
ruší v § 36a odst. 3 písm.d); nové přechodné ustanovení
199/2010 Sb.
(k 1.1.2011)
mění § 47a odst. 1, § 80 odst. 7, § 82 odst. 2, § 83 odst. 4, § 86 odst. 5, § 88 odst. 4 a 9 a § 101 odst. 1
47/2011 Sb.
(k 8.3.2011)
mění v § 82 odst. 3 a v § 82a odst. 10
47/2011 Sb.
(k 1.4.2011)
mění; nová přechodná ustanovení
47/2011 Sb.
(k 1.1.2012)
nabývá účinnosti § 92e
47/2011 Sb.
(k 1.7.2015)
pozbývá platnosti § 92d
ve znění zák. č. 360/2014 Sb.
změna nebude provedena - před nabytím účinnosti bylo novelizační ustanovení zrušeno
370/2011 Sb.
(k 1.1.2012)
mění § 4 odst. 3 písm. d), § 36a, § 37 odst. 1 a 2, § 38 odst. 4, § 42 odst. 4, § 45, § 47 odst. 1 písm. b), § 73, § 75 odst. 4, § 77, § 78, § 78a, § 79, § 103, § 109 odst. 2; vkládá nový § 78d; nová přechodná ustanovení
370/2011 Sb.
(k 1.1.2016)
ve znění zák. č. 500/2012 Sb. a č. 262/2014 Sb.
změna nebude provedena - před nabytím účinnosti byla novelizační ustanovení zrušena
375/2011 Sb.
(k 1.4.2012)
mění § 48a odst. 4 písm. h), § 51 odst. 1 písm. g), § 58 a přílohu č. 1a 2
457/2011 Sb.
(k 1.1.2013)
mění § 80 odst. 10 a 17, § 81 odst. 3, § 82b odst. 2, § 83 odst. 4, § 86 odst. 5, 9, 10, § 88 odst. 3, 7 a 8, § 93a odst. 2
457/2011 Sb.
(k 1.1.2012)
mění § 93a odst. 1
458/2011 Sb.
(k 1.1.2015)
ve znění zák. č. 502/2012 Sb.
změna neprovedena - před nabytím účinnosti byla novelizační ustanovení zrušena
18/2012 Sb.
(k 1.1.2013)
mění § 20 odst. 3, § 23 odst.2, 3, 4 a 6, § 30 odst. 2, 3, 4 a 5, § 42 odst. 8, § 66 odst. 4 až 6, § 71a odst. 2, § 71g odst. 2, § 84 odst. 5, 6 a 7, § 93
167/2012 Sb.
(k 1.7.2012)
mění § 26 odst. 4, § 27 odst. 2, § 30 odst. 5 a § 102 odst. 2
333/2012 Sb.
(k 1.11.2012)
mění § 48a odst. 4 písm. f)
500/2012 Sb.
(k 1.1.2013)
mění § 5 odst. 3, § 37, § 38 odst. 4, § 47, § 74 a přílohy; vkládá nový § 37a; nová přechodná ustanovení
500/2012 Sb.
(k 1.1.2016)
ve znění zák. č. 262/2014 Sb.
změna nebude provedena - před nabytím účinnosti byla novelizační ustanovení zrušena
502/2012 Sb.
(k 1.1.2013)
mění, celkem 198 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
502/2012 Sb.
(k 1.4.2013)
mění § 84
502/2012 Sb.
(k 1.1.2014)
mění § 92a odst. 5, § 101 odst. 1 a vkládá nový § 101a
502/2012 Sb.
(k 1.1.2015)
ve znění zák. č. 360/2014 Sb.
změna nebude provedena - před nabytím účinnosti byla novelizační ustanovení zrušena
241/2013 Sb.
(k 19.8.2013)
mění § 54 odst. 1 písm. v)
344/2013 Sb.
(k 1.12.2013)
mění § 109 odst. 2 písm. c)
344/2013 Sb.
(k 1.1.2014)
mění, celkem 317 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
196/2014 Sb.
(k 1.10.2014)
mění § 3 a § 88
196/2014 Sb.
(k 1.1.2015)
mění, celkem k datu 32 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
262/2014 Sb.
(k 1.1.2015)
mění, celkem k datu 40 novelizačních bodů; nové přechodné ustanovení
360/2014 Sb.
(k 1.1.2015)
mění; nové přechodné ustanovení
360/2014 Sb.
(k 1.1.2016)
mění § 51 odst. 1, § 56, § 56a, § 92 odst. 8, § 92a, § 100 odst. 1, § 101a, § 102 odst. 3; vkládá § 92d, § 101c až 101i
377/2015 Sb.
(k 1.1.2017)
mění § 54a
113/2016 Sb.
(k 1.5.2016)
mění § 101a, § 101d a § 102 odst.3 a nabývá účinnosti bod 2 čl. III přech. ustanovení
113/2016 Sb.
(k 1.12.2016)
mění přílohu č. 2 a nabývá účinnosti bod 1 přech. ustanovení
188/2016 Sb.
(k 1.1.2017)
mění § 51 odst. 1 písm. k) a § 60
243/2016 Sb.
(k 29.7.2016)
mění, celkem k datu 41 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
243/2016 Sb.
(k 1.9.2016)
mění § 93a odst. 2 novely a nabývá účinnosti bod 3 přech. ustanovení
298/2016 Sb.
(k 19.9.2016)
mění § 34 odst. 4 písm. b) a § 101a odst. 3
33/2017 Sb.
(k 1.3.2017)
mění přílohu č. 3 a 3a; nové přechodné ustanovení
Účinnost zákona byla stanovena k 1.1.2017, ale k jeho vyhlášení ve Sbírce zákonů došlo dne 14.2.2017. S ohledem na ustanovení § 3 odst. 3 zákona č. 309/1999 Sb.nastává jeho účinnost patnáctým dnem po vyhlášení ve Sbírce zákonů, tedy k datu 1. 3. 2017.
nález ÚS
40/2017 Sb.
(k 15.2.2017)
ruší ustanovení § 101g odst. 5
nález ÚS
40/2017 Sb.
(k 1.1.2018)
ruší ustanovení § 101d odst. 1
170/2017 Sb.
(k 1.7.2017)
mění, celkem 134 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
Účinnost zákona byla stanovena k 1.4.2017, ale k jeho vyhlášení ve Sbírce zákonů došlo dne 16.6.2017. S ohledem na ustanovení § 3 odst. 3 zákona č. 309/1999 Sb.nastává jeho účinnost patnáctým dnem po vyhlášení ve Sbírce zákonů.
225/2017 Sb.
(k 1.1.2018)
mění § 56 odst. 2 a 3; nové přechodné ustanovení
371/2017 Sb.
(k 1.1.2018)
mění § 101d odst. 1
371/2017 Sb.
(k 13.1.2018)
mění § 54 odst. 1 písm. d) a e)
283/2018 Sb.
(k 1.1.2019)
mění mění § 21 odst. 8
6/2019 Sb.
(k 1.2.2019)
mění § 47 odst. 4 a přílohu č. 2; vkládá novou přílohu č. 2a
Účinnost zákona byla stanovena k 1.1.2019, ale k jeho vyhlášení ve Sbírce zákonů došlo dne 17.1.2019. S ohledem na ustanovení § 3 odst. 3 zákona č. 309/1999 Sb. nastává jeho účinnost patnáctým dnem po vyhlášení ve Sbírce zákonů.
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
HLAVA I
OBECNÁ USTANOVENÍ
§ 1
Předmět úpravy
Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské u nie1) a upravuje daň z přidané hodnoty.
§ 2
Předmět daně
(1) Předmětem daně je
a) dodání zboží za úplatu osobou povinnou k dani v rámci uskutečňování ekonomické činnosti s místem plnění v tuzemsku,
b) poskytnutí služby za úplatu osobou povinnou k dani v rámci uskutečňování ekonomické činnosti s místem plnění v tuzemsku,
c) pořízení
1. zboží z jiného členského státu za úplatu uskutečněné v tuzemsku osobou povinnou k dani v rámci uskutečňování ekonomické činnosti nebo právnickou osobou nepovinnou k dani,
2. nového dopravního prostředku z jiného členského státu za úplatu osobou nepovinnou k dani,
d) dovoz zboží s místem plnění v tuzemsku.
(2) Zdanitelné plnění je plnění, které
a) je předmětem daně a
b) není osvobozené od daně.
§ 2a
Vynětí z předmětu daně
(1) Předmětem daně není pořízení zboží z jiného členského státu, jestliže dodání tohoto zboží
a) by v tuzemsku bylo osvobozeno od daně podle § 68 odst. 1 až 10, nebo
b) je v členském státě zahájení odeslání nebo přepravy tohoto zboží předmětem daně s použitím
1. zvláštního režimu pro obchodníky s použitým zbožím, uměleckými díly, sběratelskými předměty a starožitnostmi,
2. přechodného režimu pro použité dopravní prostředky, nebo
3. zvláštního režimu pro prodej veřejnou dražbou.
(2) Předmětem daně není pořízení zboží z jiného členského státu, pokud
a) celková hodnota pořízeného zboží bez daně nepřekročila v příslušném ani bezprostředně předcházejícím kalendářním roce 326 000 Kč a
b) pořízení zboží je uskutečněno
1. osobou povinnou k dani se sídlem v tuzemsku, která není plátcem,
2. osvobozenou osobou, která není plátcem,
3. osobou povinnou k dani, která uskutečňuje pouze plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně,
4. osobou povinnou k dani, na kterou se v jiném členském státě vztahuje společný režim daňového paušálu pro zemědělce, nebo
5. právnickou osobou nepovinnou k dani.
(3) Do celkové hodnoty pořízeného zboží podle odstavce 2 písm. a) se nezahrnuje hodnota pořízeného
a) nového dopravního prostředku,
b) zboží, které je předmětem spotřební daně,
c) zboží uvedeného v odstavci 1.
(4) Odstavce 1 a 2 se nevztahují na pořízení zboží, které je předmětem spotřební daně, a pořízení nového dopravního prostředku.
§ 2b
Volba předmětu daně
Osoba, která uskutečňuje pořízení zboží z jiného členského státu, které není předmětem daně podle § 2a odst. 2, se může rozhodnout, že toto pořízení je předmětem daně. Na pořízení zboží z jiného členského státu uskutečněné touto osobou do konce kalendářního roku bezprostředně následujícího po kalendářním roce, ve kterém se takto rozhodla, se nevztahuje § 2a odst. 2.
§ 3
Územní působnost
(1) Pro účely daně z přidané hodnoty se rozumí
a) tuzemskem území České republiky,
b) členským státem území členského státu Evropské unie s výjimkou jeho území, na které se nevztahuje Smlouva o Evropské unii a Smlouva o fungování Evropské unie,
c) jiným členským státem členský stát s výjimkou tuzemska,
d) třetí zemí území mimo území Evropské unie,
e) územím Evropské unie souhrn území členských států.
(2) Pro účely daně z přidané hodnoty se za území členského státu Evropské unie nepovažuje
a) hora Athos,
b) Kanárské ostrovy,
c) francouzská území uvedená v čl. 349
Nejnavštěvovanější semináře
.
 1. Smlouva o poskytnutí užívacích práv k On-line produktu (dále také jen   "smlouva") se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu předplatného uvedenou v objednávce a ve faktuře. 
 2. Dojde-li k objednání On-line produktu nakladatelství přes internet, vzniká smlouva mezi objednatelem a nakladatelstvím okamžikem odeslání objednávky učiněné v internetovém obchodu nakladatelství. Podmínkou odeslání objednávky je odsouhlasení těchto všeobecných obchodních podmínek pro On-line produkty (dále také "VOP-O"), které se tak stávají právně závazné pro obě smluvní strany. 
 3. V případě objednání On-line produktu jakýmkoli jiným způsobem vzniká smlouva mezi objednatelem a nakladatelstvím zaplacením zálohové faktury. Úhradou zálohové faktury se stávají VOP-O právně závaznými pro obě smluvní strany. 
 4. Ke vzniku smlouvy mezi nakladatelstvím a objednatelem dojde vždy s výhradou ztráty schopnosti nakladatelství smlouvu plnit. 
 5. Objednateli vzniká právo užívat On-line produkt po uzavření smlouvy, zaplacení ceny (předplatného) On-line produktu  a aktivaci přístupu objednatele do On-line produktu provedené nakladatelstvím.
  O aktivaci přístupu do On-line produktu je objednatel nakladatelstvím informován emailem a současně jsou mu zaslány pokyny k přihlášení do On-line produktu. Rozhodne-li se objednatel svého práva na užívání On-line produktu nevyužít, nemá tato skutečnost vliv na platnost smlouvy a povinnost objednatele platit cenu On-line produktu (předplatné). 
 6. Smlouva se vždy automaticky prodlužuje o další předplatné období, jehož délka je shodná s délkou předcházejícího  předplatného období, nedoručí-li nejpozději 6 týdnů před uplynutím předplaceného období uvedeného na faktuře jakákoli ze smluvních stran druhé smluvní straně emailem nebo dopisem učiněné oznámení, že o automatické prodloužení předplatného nemá zájem. V případě jednoměsíčního předplatného se šestitýdenní lhůta pro doručení oznámení zkracuje na 15 dní a ust. čl. 8 VOP-O se nepoužije. Obě smluvní strany s automatickým prodlužováním smlouvy výslovně souhlasí. Objednatel je povinen platit nakladatelství předplatné navýšené o DPH po celou dobu platnosti smlouvy. 
 7.  Nakladatelství je s ohledem na nárůst průměrného indexu spotřebitelským cen oprávněno zvýšit jednou ročně ceny předplatného na další předplatné období, maximálně však vždy o 3 % z  ceny předplatného předcházejícího předplatného období. 
 8. Nakladatelství odešle objednateli zálohovou fakturu na další předplatné období vždy nejpozději 4 týdny před koncem stávajícího předplaceného období. 
 9. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení se zaplacením ceny předplatného, je nakladatelství oprávněno požadovat od objednatele zaplacení nákladů spojených s vymáháním každé pohledávky ve výši 1200 Kč v souladu s nařízením vlády č. 351/2013 Sb. 
 10. Objednatel je povinen nakladatelství bez zbytečného odkladu oznámit jakékoli změny údajů, které  uvedl při uskutečnění objednávky. 
 11. On-line produkt podléhá autorskoprávní ochraně. On-line produkt nesmí být objednatelem ani nikým jiným bez předchozího souhlasu nakladatelství jakkoli rozmnožován, rozšiřován, pronajímán, propachtován, vystavován či půjčován třetím osobám a jeho obsah nesmí být sdělován v jakékoli formě veřejnosti. 
 12. Právo užívat On-line produkt je nepřenosné. Není-li mezi stranami smlouvy ujednáno jinak (multilicenční ujednání obsažené ve faktuře), má právo užívat On-line produkt
  a) v případě objednatelů - fyzických osob pouze tato jedna fyzická osoba a b) v případě objednatelů - právnických osob pouze jedna fyzická osoba u objednatele. 
 13. Poruší-li objednatel toto podlicenční ujednání nebo poruší-li jinou svou zákonnou či smluvní povinnost podstatným způsobem, je nakladatelství oprávněno od smlouvy s    okamžitým účinkem odstoupit a zrušit přístup objednatele k On-line produktu formou deaktivace přístupu nebo přístupového jména a hesla objednatele. 
 14. Nakladatelství nenese jakoukoli odpovědnost za správnost či úplnost obsahu On-line produktu a za případnou škodu či nemajetkovou újmu způsobenou přímo či nepřímo užitím obsahu On-line produktu. Ustanovení § 2950 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, se na odpovědnost nakladatelství neuplatní. 
 15. Nakladatelství odpovídá za to, že dostupnost On-line produktu nebude v průměru měsíčně nižší než 90%. Tato odpovědnost se však nevztahuje na kvalitu internetového připojení poskytovaného objednateli třetími osobami. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy s účinky do budoucna, bude-li alespoň dva po sobě následující měsíce dostupnost On-line produktu nižší než 90 %. 
 16. V případě potřeby (oznámení, reklamace, stížnosti atp.) může objednatel kontaktovat nakladatelství na emailové adrese info@dashofer.cz nebo prostřednictvím kontaktů uvedených na www.dashofer.cz.  
 17. Není-li uvedeno jinak, mohou být veškerá oznámení adresovaná objednateli nakladatelstvím činěna ve formě elektronické zprávy adresované na emailovou adresu objednatele. Nakladatelství je dále oprávněno zasílat zálohové faktury a daňové doklady objednateli elektronicky, případně poštou. 
 18. Není-li v objednávce výslovně uvedeno jinak, má se za to, že objednatel je podnikatel a objednávku činí v souvislosti se svou podnikatelskou činností. V těchto případech se na právní vztah mezi objednatelem a nakladatelstvím neuplatní ustanovení § 1799 a § 1800 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Zákonná práva objednatelů - spotřebitelů nejsou tímto ustanovením dotčena. 
 19. Případné soudní spory vyplývající z právních vztahů mezi objednatelem a nakladatelstvím  bude rozhodovat obecný soud místně příslušný podle sídla nakladatelství. 
 20. Tyto všeobecné obchodní podmínky pro On-line produkty tvoří nedílnou součást smlouvy. Nakladatelství je oprávněno v případě potřeby tyto VOP-O jednostranně změnit. O takovéto změně bude objednatel vždy s dostatečným časovým předstihem písemně, elektronicky emailem anebo na internetových stránkách nakladatelství informován a bude mít možnost změnu VOP-O odmítnout a smlouvu z tohoto důvodu ukončit. 
 21. V případě rozporu mezi ustanovením smlouvy a těmito VOP-O má příslušné ustanovení smlouvy před VOP-O přednost . 
 22. Společnost Verlag Dashöfer, nakladatelství,spol.s r.o. se sídlem Praha 6 - Vokovice, Evropská 423/178, PSČ 160 00, IČ: 45245681, je zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 7702.


Tyto obchodní podmínky si můžete vytisknout kliknutím na následující odkaz:
http://www.dashofer.cz/vop/online/vop-online.pdf.

.

Ochrana osobních údajů a jejich používání

Ochrana soukromí je záležitostí  důvěry a vaše důvěra je pro nás důležitá. Respektujeme vaše soukromí a při zpracování vašich osobních údajů dodržujeme zákonná právní předpisy týkající se ochrany osobních údajů, zejména tzv. GDPR (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)) (dále jen "Nařízení").

Chtěli bychom vás tímto informovat o našem nakládání s osobními údaji pro zajištění vaší informovanosti příp. pro získání souhlasu s jejich zpracováním.

1. Data a jejich využití 

Verlag Dashöfer, nakladatelství spol s r.o. jakožto Správce zpracovává osobní údaje za tímto účelem:

 

 

 

 

Výše uvedené údaje zpracováváme po dobu aktivní objednané služby a po dobu 5 let od ukončení objednané služby nebo nákupu singulárního produktu, nepožaduje-li právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. V případě zpracování osobních údajů na základě uděleného dobrovolného souhlasu po dobu 5 let od udělení souhlasu.

Aktuální seznam našich zpracovatelů můžete nalézt zde.

2. Zabezpečení dat 

Ochrana vašich údajů je pro nás klíčová, proto vynakládáme maximální úsilí pro zajištění jejich bezpečnosti. Plně využíváme technická i organizační opatření pro prevenci neoprávněného přístupu k těmto datům a zamezení jejich zničení nebo zneužití. Způsoby zabezpečení vašich dat jsou také pravidelně kontrolovány.

Při zpracování údajů v plné míře využíváme možností pseudonymizace a anonymizace, abychom co nejvíce posílili jejich zabezpečení.   

 

3. Práva subjektů

Nad svými osobními údaji neztrácíte kontrolu. Můžete k nim kdykoliv přistupovat nebo je opravit. Jako subjekt zpracování osobních dat máte také následující práva: právo na potvrzení o zpracování a informace o tom, jaké osobní údaje o vás zpracováváme, na opravu, výmaz (pokud se nejedná o osobní údaje, které jsme povinni nebo oprávněni dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů), omezení zpracování, přenos osobních údajů, námitku proti zpracování, podat stížnost u dozorového úřadu(ÚOOÚ), na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením. V případě zpracování na základě uděleného dobrovolného souhlasu máte také právo kdykoliv tento souhlas vzít zpět. 

V případě dalších dotazů ohledně zpracování osobních údajů nás můžete kontaktovat na info@dashofer.cz