227/2000 Sb., Zákon o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů
(zákon o elektronickém podpisu), ve znění účinném k …

 

Zatřídění dokumentu
Vztahuje se k typu informace:
Vztahuje se k aktuálnosti:
 • Archiv

 

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Do not fill this:

 • A
 • A

227/2000 Sb., Zákon o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění účinném k 1.5.2014

č. 227/2000 Sb.
[zrušeno č. 297/2016 Sb.]
ZÁKON
ze dne 29. června 2000
o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů
(zákon o elektronickém podpisu)
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
226/2002 Sb.
(k 1.7.2002)
mění § 11
517/2002 Sb.
(k 1.1.2003)
mění slova v § 6, § 9, § 10, § 13 až 16, § 18, § 20 (29 novelizačních bodů)
440/2004 Sb.
(k 26.7.2004)
mění (54 novelizačních bodů, nová přechodná ustanovení)
ÚZ 486/2004 Sb.
 
 
501/2004 Sb.
(k 1.1.2006)
ruší část čtvrtou
635/2004 Sb.
(k 16.1.2005)
v § 10 odst. 1 ruší větu druhou, v odst. 2 ruší písm. f), v odst. 3 ruší větu třetí
444/2005 Sb.
(k 1.1.2006)
v § 19 odst. 6 slova „územní finanční úřad” nahrazuje slovy „celní úřad”
110/2007 Sb.
(k 1.6.2007)
v § 6 odst. 1 písm. f) nahrazuje slovo
124/2008 Sb.
(k 1.7.2008)
v § 10 odst. 2 ruší písm. c)
190/2009 Sb.
(k 1.7.2009)
mění § 6 odst. 6
223/2009 Sb.
(k 28.12.2009)
mění § 10 odst. 4; nové přechodné ustanovení
227/2009 Sb.
(k 1.7.2010)
mění § 10 odst. 2 písm. a)
281/2009 Sb.
(k 1.1.2011)
mění § 19 odst. 6 a ruší část třetí
101/2010 Sb.
(k 15.4.2010)
mění § 9 a § 11
424/2010 Sb.
(k 30.12.2010)
mění § 11 odst. 2, § 16 odst. 1 a 2, § 20 odst. 4
424/2010 Sb.
(k 1.1.2012)
vkládá § 17b
89/2012 Sb.
(k 1.1.2014)
ruší část druhou
167/2012 Sb.
(k 1.7.2012)
mění § 2, § 6, § 9, § 11, § 18, § 18a, § 20 odst. 4
64/2014 Sb.
(k 1.5.2014)
mění § 9
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
ELEKTRONICKÝ PODPIS
§ 1
Účel zákona
Tento zákon upravuje v souladu s právem Evropských společenství1) používání elektronického podpisu, elektronické značky, poskytování certifikačních služeb a souvisejících služeb poskytovateli usazenými na území České republiky, kontrolu povinností stanovených tímto zákonem a sankce za porušení povinností stanovených tímto zákonem.
§ 2
Vymezení některých pojmů
Pro účely tohoto zákona se rozumí
a) elektronickým podpisem údaje v elektronické podobě, které jsou připojené k datové
Přístup k tomuto dokumentu mají jen předplatitelé modulů:
Největší on-line knihovna pro technický management a strojírenství v ČR
E-mailové noviny
každý týden
 +420 222 539 333  info@techportal.cz

Výhody předplatného

 • Více než 11 000 dokumentů z oblasti technického managementu a strojírenství.
 • Přes 5 000 materiálových listů technických materiálů.
 • právní předpisy v aktuálním znění s vyznačenými změnami
 • garance aktuálnosti a správnosti informací
 • odpovědní servis zdarma.
   
   Napište nám
   Beru na vědomí, že tento formulář neslouží pro zadávání odborných dotazů, ale pro zasílání Vašich podnětů a postřehů k fungování portálu. Pro zadávání odborných dotazů prosím používejte tento formulář. Děkujeme za pochopení.
   Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
  Do not fill this: