dnes je 28.9.2023

Input:

205/1999 Sb., Vyhláška Ministerstva financí, kterou se provádí zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění účinném k 1.1.2022

č. 205/1999 Sb., Vyhláška Ministerstva financí, kterou se provádí zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění účinném k 1.1.2022
VYHLÁŠKA
Ministerstva financí
ze dne 15. září 1999,
kterou se provádí zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla)
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
429/2002 Sb.
(k 9.9.2002)
vypouští Moldavsko ze seznamu cizích států
309/2004 Sb.
(k 24.5.2004)
mění 9 novelizačních bodů;
též ruší přílohu č. 2
186/2008 Sb.
(k 1.6.2008)
mění § 1, ruší § 2, mění § 3 a 4, ruší přílohu č. 1
417/2017 Sb.
(k 1.1.2018)
vkládá § 2 a § 2a; mění § 4
425/2021 Sb.
(k 1.1.2022)
mění § 4
Ministerstvo financí stanoví podle § 3 odst. 1, § odst. 3, § 13 odst. 1 a § 14 odst. 3 zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla):
§ 1
Rozsah údajů o pojištění odpovědnosti sdělovaných pojistitelem České kanceláři pojistitelů
Pojistitel sděluje České kanceláři pojistitelů tyto údaje o vzniku, době přerušení, změně a zániku pojištění odpovědnosti:
a) číslo zelené karty, datum jejího vystavení, dobu její platnosti,
b) jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo obchodní firmu nebo název provozovatele vozidla podle technického průkazu vozidla a jméno, popřípadě jména, příjmení a bydliště vlastníka vozidla anebo obchodní firmu nebo název a sídlo vlastníka vozidla a jméno, popřípadě jména, příjmení a bydliště pojistníka anebo obchodní firmu nebo název a sídlo pojistníka; jedná-li se o vozidlo, které nepodléhá evidenci silničních vozidel podle zákona upravujícího podmínky provozu vozidel na pozemních komunikacích, pouze jméno, popřípadě jména, příjmení a bydliště vlastníka vozidla anebo obchodní firmu nebo název a sídlo vlastníka vozidla a jméno, popřípadě jména, příjmení a bydliště pojistníka anebo obchodní firmu nebo název a sídlo pojistníka,
c) obchodní firmu a sídlo pojistitele,
d) dobu trvání pojištění a dobu přerušení pojištění, bylo-li sjednáno,
e) druh vozidla, jeho tovární značku a jeho typ,
f) identifikační číslo vozidla; nebylo-li přiděleno, číslo karoserie nebo podvozku vozidla,
g) státní poznávací značku nebo vojenskou poznávací značku vozidla,
h) číslo technického průkazu vozidla,
i) číslo pojistné smlouvy.
§ 2
Výše denní sazby příspěvku
(1) Denní sazba příspěvku pro jednotlivé druhy tuzemských vozidel podle § 4 odst. 5 zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla se stanoví pro
a) motocykl se zdvihovým objemem válců motoru do 50 cm3 včetně ve výši 4 Kč,
b) motocykl se zdvihovým objemem válců motoru nad 50 cm3 do 350 cm3 včetně ve výši 8 Kč,
c) motocykl se zdvihovým objemem válců motoru nad 350 cm3 do 500 cm3 včetně ve výši 21 Kč,
d) motocykl se zdvihovým objemem válců motoru nad 500 cm3 ve výši 25 Kč,
e) osobní automobil se zdvihovým objemem válců motoru do 1 000 cm3 včetně ve výši 30 Kč,
f) osobní automobil se zdvihovým objemem válců motoru nad 1 000 cm3 do 1 350 cm3 včetně ve výši 35 Kč,
g) osobní automobil se zdvihovým objemem válců motoru nad 1 350 cm3 do 1 850 cm3 včetně ve výši
Nahrávám...
Nahrávám...