dnes je 20.7.2024

Input:

202/1999 Sb., Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se stanoví technické podmínky požárních dveří, kouřotěsných dveří a kouřotěsných požárních dveří

č. 202/1999 Sb., Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se stanoví technické podmínky požárních dveří, kouřotěsných dveří a kouřotěsných požárních dveří
VYHLÁŠKA
Ministerstva vnitra
ze dne 31. srpna 1999,
kterou se stanoví technické podmínky požárních dveří, kouřotěsných dveří a kouřotěsných požárních dveří
Ministerstvo vnitra stanoví podle § 24 odst. 2 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zákona č. 203/1994 Sb.:
§ 1
Předmět úpravy
(1)  Tato vyhláška stanoví technické podmínky požárních dveří, kouřotěsných dveří a kouřotěsných požárních dveří k zabezpečení požární ochrany staveb a technologií.
(2)  Požární dveře, kouřotěsné dveře a kouřotěsné požární dveře musí splňovat požadavky vyplývající z právních předpisů1) a typem, konstrukcí, provedením, způsobem zabudování do staveb nebo technologií, požární odolností anebo kouřotěsností odpovídat požadavkům na požární bezpečnost staveb odpovídajícím obsahu ČSN 73 0802 + Z1, ČSN 73 0804 a ČSN 73 0810.
(3)  Požární dveře, kouřotěsné dveře a kouřotěsné požární dveře musí být snadno identifikovatelné.2)
§ 2
Pro účely této vyhlášky se rozumí
a)  požárními dveřmi požární uzávěry otvorů ve dveřní sestavě včetně příslušenství a funkčního vybavení, které
1.  brání šíření požáru otvory v požárně dělicích konstrukcích (EI); nebo
2.  omezují šíření požáru otvory v požárně dělicích konstrukcích (EW),
b)  kouřotěsnými dveřmi kouřotěsné uzávěry otvorů ve dveřní sestavě včetně příslušenství a funkčního vybavení, které brání průniku kouře a zplodin hoření otvory v dělicích konstrukcích (SC),
c)  kouřotěsnými požárními dveřmi požární dveře podle písmen a) a b), které
1.  brání šíření požáru, průniku kouře a zplodin hoření otvory v požárně dělicích konstrukcích (EI-SC); nebo
2.  omezují šíření požáru a brání průniku kouře a zplodin hoření otvory v požárně dělicích konstrukcích (EW-SC),
d)  dveřní sestavou kompletní sestava konstrukce dveřního křídla anebo křídel včetně každého rámu (zárubně) nebo vedení, která je určena pro uzavírání stálých otvorů ve stavebních konstrukcích nebo prvcích; dveřní sestava zahrnuje vlastní výplň otvoru včetně rámu spolu s dveřním kováním, funkčním vybavením a všechna těsnění (např. požární těsnění, kouřová těsnění anebo těsnění instalovaná za jiným účelem, jako je zabránění průvanu, infiltrace anebo zvukové izolace), která jsou v sestavě použita,
e)  požárními uzávěry otvorů stavební konstrukce bránící nebo omezující šíření požáru otvory v požárně dělicích konstrukcích nebo prvcích (např. dveře, svinovací žaluzie, vrata, poklopy včetně veškerého příslušenství a funkčního vybavení),
f)  kouřotěsnými uzávěry otvorů stavební konstrukce bránící průniku kouře a zplodin hoření otvory v dělicích stavebních konstrukcích nebo prvcích (např. dveře, svinovací žaluzie, vrata, poklopy včetně veškerého příslušenství a funkčního vybavení),
g)  požárně dělicími konstrukcemi stavební konstrukce bránící po stanovenou dobu šíření požáru mimo požární úsek,3)
h)  dělicími konstrukcemi stavební konstrukce bránící průniku kouře a zplodin hoření uvnitř požárního úseku,
i)  požární odolností požárního
Nahrávám...
Nahrávám...