dnes je 15.7.2024

Input:

182/2007 Sb., Nařízení vlády o odchylné úpravě pracovní doby a doby odpočinku členů jednotky hasičského záchranného sboru podniku, ve znění účinném k 1.7.2024

č. 182/2007 Sb., Nařízení vlády o odchylné úpravě pracovní doby a doby odpočinku členů jednotky hasičského záchranného sboru podniku, ve znění účinném k 1.7.2024
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 18. června 2007
o odchylné úpravě pracovní doby a doby odpočinku členů jednotky hasičského záchranného sboru podniku
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
202/2024 Sb.
(k 1.7.2024)
ruší slova v přílohách č. 3, 4, 5 a 6
Vláda nařizuje podle § 100 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce:
§ 1
Toto nařízení zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství1) a stanoví odchylky úpravy pracovní doby a doby odpočinku členům jednotky hasičského záchranného sboru podniku2) , který je složen ze zaměstnanců zaměstnavatele, kteří vykonávají činnost v této jednotce jako své zaměstnání, jejichž pracovní povinnosti zahrnují plnění úkolů této jednotky (dále jen „člen jednotky”).
§ 2
Zaměstnavatel rozvrhuje pracovní dobu členu jednotky tak, aby délka jeho směny nepřesáhla při nerovnoměrném rozvržení pracovní doby 16 hodin.
§ 3
Nepřetržitý denní
Nahrávám...
Nahrávám...