dnes je 17.6.2024

Input:

176/2008 Sb., Nařízení vlády o technických požadavcích na strojní zařízení, ve znění účinném k 19.10.2017

č. 176/2008 Sb., Nařízení vlády o technických požadavcích na strojní zařízení, ve znění účinném k 19.10.2017
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 21. dubna 2008
o technických požadavcích na strojní zařízení
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
170/2011 Sb.
(k 15.12.2011)
mění § 1, § 2, § 3 odst. 1, § 4 odst. 1 písm. b), § 8 odst. 1 a přílohy č. 1 a 2
229/2012 Sb.
(k 4.7.2012)
mění § 4 a vkládá novou přílohu č. 12
320/2017 Sb.
(k 19.10.2017)
mění § 1 a přílohu č. 1
Vláda nařizuje podle § 22 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 205/2002 Sb., (dále jen „zákon”) k provedení § 7 odst. 8, § 11 odst. 2, § 11a odst. 2 písm. c), § 12 odst. 1 a 3 a § 13 zákona:
§ 1
Základní ustanovení
(1)  Toto nařízení zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) , zároveň navazuje na přímo použitelný předpis Evropské unie upravující schvalování zemědělských a lesnických vozidel14) a upravuje technické požadavky na
a)  strojní zařízení,
b)  vyměnitelná přídavná zařízení,
c)  bezpečnostní součásti,
d)  příslušenství pro zdvihání,
e)  řetězy, lana a popruhy,
f)  odnímatelná mechanická převodová zařízení,
g)  neúplná strojní zařízení.
(2)  Stanovenými výrobky podle tohoto nařízení jsou ve smyslu § 12 odst. 1 písm. a) zákona všechny výrobky uvedené v odstavci 1 písm. a) až g).
(3)  Ustanovení § 3 až 9 a příloh k tomuto nařízení, která se týkají strojních zařízení, se vztahují rovněž na výrobky uvedené v odstavci 1 písm. b) až f).
(4)  Toto nařízení se nevztahuje na
a)  bezpečnostní součásti, které mají být použity jako náhradní součásti k nahrazení totožných součástí a které jsou dodány výrobcem původního strojního zařízení,
b)  zvláštní zařízení určená k používání na výstavištích nebo v lunaparcích,
c)  strojní zařízení zvláště navrhovaná pro jaderná zařízení nebo která mají být uvedena do provozu v jaderných zařízeních, jejichž porucha může způsobit únik radioaktivity,
d)  zbraně, včetně střelných zbraní,
e)  dopravní prostředky, kterými jsou
1.  zemědělské a lesnické traktory, kromě strojního zařízení namontovaného na těchto vozidlech,
2.  motorová vozidla a jejich přípojná vozidla, na něž se vztahuje příslušný předpis Evropské unie3) , kromě strojního zařízení namontovaného na těchto vozidlech,
3.  vozidla, na něž se vztahuje příslušný přímo použitelný předpis Evropské unie upravující schvalování dvoukolových nebo tříkolových vozidel a čtyřkolek a dozor nad trhem4) , kromě strojního zařízení namontovaného na těchto vozidlech,
4.  motorová vozidla určená výhradně pro sportovní soutěže a
5.  dopravní prostředky určené k letecké nebo vodní přepravě nebo k přepravě po dráhách, kromě strojního zařízení namontovaného na těchto dopravních prostředcích,
f)  námořní plavidla, pohyblivá příbřežní zařízení a strojní zařízení instalovaná na palubě těchto plavidel nebo zařízení,
g)  strojní zařízení zvláště navrhovaná a konstruovaná pro vojenské nebo policejní účely,
h)  strojní zařízení zvláště navrhovaná a konstruovaná pro výzkumné účely pro časově omezené použití v laboratořích,
i)  důlní těžní zařízení,
j)  strojní zařízení jevištní techniky určená k přesunu účinkujících během představení,
k)  elektrické a elektronické výrobky následujících skupin, pokud se na ně vztahuje nařízení vlády č. 17/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí, kterými jsou
1.  spotřebiče pro
Nahrávám...
Nahrávám...