dnes je 31.10.2020

Input:

§ 14

20.7.2012, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.7.2.1.9
§ 14

Ing. Bohumil Beneš a kolektiv autorů

Dotaz č. 1

Musí být k provozování skladu souhlas podle § 14 odst. 1?

Podle ustanovení § 14 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“), je k provozování zařízení určeného k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu nutné rozhodnutí krajského úřadu, kterým je udělen souhlas k provozování takového zařízení a s jeho