137/2006 Sb.
Zákon o veřejných zakázkách, ve znění účinném k …

 

Zatřídění dokumentu
Vztahuje se k typu informace:
Vztahuje se k aktuálnosti:
 • Archiv

 

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Do not fill this:

 • A
 • A

137/2006 Sb., Zákon o veřejných zakázkách, ve znění účinném k 1.1.2016, platné do 30.9.2016

č. 137/2006 Sb.
[zrušeno č. 134/2016 Sb.]
ZÁKON
ze dne 14. března 2006
o veřejných zakázkách
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
110/2007 Sb.
(k 1.6.2007)
mění § 149 odst. 2, § 150, § 159 odst. 3 a 5
296/2007 Sb.
(k 1.1.2008)
mění § 23 odst. 5 písm. d) a § 53 odst. 1 písm. d)
76/2008 Sb.
(k 15.3.2008)
mění 14 novelizačních bodů, nové přechodné ustanovení
124/2008 Sb.
(k 1.7.2008)
mění § 129 odst. 1
41/2009 Sb.
(k 1.1.2010)
mění § 53 odst. 1 písm. a)
110/2009 Sb.
(k 1.7.2009)
mění v § 18 odst. 1 písm. d)
227/2009 Sb.
(k 1.7.2010)
mění § 17 písm. d)
281/2009 Sb.
(k 1.1.2011)
mění § 121 odst. 6 - změna neprovedena, před nabytím účinnosti byl § 121 změněn zák. č. 417/2009 Sb.
417/2009 Sb.
(k 1.1.2010)
mění, celkem 42 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
179/2010 Sb.
(k 15.9.2010)
mění, celkem 141 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
423/2010 Sb.
(k 30.12.2010)
mění § 53, § 125 odst. 2, § 127 odst. 1 písm. a), § 133 odst. 1, § 138 odst. 1; nová přechodná ustanovení
73/2011 Sb.
(k 1.4.2011)
mění § 101 odst. 2 a 6
258/2011 Sb.
(k 12.9.2011)
mění, celkem 67 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
367/2011 Sb.
(k 1.1.2012)
mění § 101 odst. 1 a 2
420/2011 Sb.
(k 1.1.2012)
mění § 53 odst. 1 písm. a) a b)
458/2011 Sb.
(k 1.1.2015)
změna neprovedena - před nabytím účinnosti byla novelizační ustanovení zrušena
1/2012 Sb.
(k 5.1.2012)
mění § 53 odst. 1 a odst. 3
55/2012 Sb.
(k 1.4.2012)
mění, nové přechodné ustanovení
ve znění tiskové opravy - viz částka č. 31/2012 Sbírky zákonů
55/2012 Sb.
(k 1.1.2014)
změna neprovedena, před nabytím účinnosti byla novalizační ustanovení zrušena (viz zák. č. 341/2013 Sb.)
167/2012 Sb.
(k 1.7.2012)
mění § 128 odst. 3, § 139 odst. 2, § 149 odst. 4
303/2013 Sb.
(k 1.1.2014)
mění § 8 odst. 1, § 18, § 88 odst. 4 písm. h) a přílohu č. 1; nové přechodné ustanovení
341/2013 Sb.
(k 1.1.2014)
mění; nová přechodná ustanovení
341/2013 Sb.
(k 1.1.2015)
mění § 30 odst. 5, § 59 odst. 2, § 74, § 74a odst. 1, § 76 odst. 2, § 97 odst. 1, § 151 odst. 1, § 156, § 159 odst. 3
40/2015 Sb.
(k 6.3.2015)
mění, 43 novelizačních bodů, nová přechodná ustanovení
375/2015 Sb.
(k 1.1.2016)
mění § 53
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
OBECNÁ USTANOVENÍ
§ 1
Předmět úpravy
Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a upravuje
a) postupy při zadávání veřejných zakázek,
b) soutěž o návrh,
c) dohled nad dodržováním tohoto zákona,
d) podmínky vedení a funkce seznamu kvalifikovaných dodavatelů a systému certifikovaných dodavatelů.
§ 2
Zadavatel veřejné zakázky
(1) Za zadavatele veřejné zakázky (dále jen „zadavatel”) se pro účely tohoto zákona považuje veřejný, dotovaný a sektorový zadavatel.
(2) Veřejným zadavatelem je
a) Česká republika2) ,
b) státní příspěvková organizace,
c) územní samosprávný celek nebo příspěvková
Přístup k tomuto dokumentu mají jen předplatitelé modulů:
Největší on-line knihovna pro technický management a strojírenství v ČR
E-mailové noviny
každý týden
 +420 222 539 333  info@techportal.cz

Výhody předplatného

 • Více než 11 000 dokumentů z oblasti technického managementu a strojírenství.
 • Přes 5 000 materiálových listů technických materiálů.
 • právní předpisy v aktuálním znění s vyznačenými změnami
 • garance aktuálnosti a správnosti informací
 • odpovědní servis zdarma.
   
   Napište nám
   Beru na vědomí, že tento formulář neslouží pro zadávání odborných dotazů, ale pro zasílání Vašich podnětů a postřehů k fungování portálu. Pro zadávání odborných dotazů prosím používejte tento formulář. Děkujeme za pochopení.
   Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
  Do not fill this: