dnes je 31.10.2020

Input:

§ 12

12.3.2013, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.7.2.1.8
§ 12

Ing. Bohumil Beneš a kolektiv autorů

Dotaz č. 1

Kdo je odpovědný za škodu a odpady vzniklé v důsledku havárie?

Za škodu vzniklou v důsledku havárie jiným osobám, odpovídá osoba, která tuto havárii způsobila. Odpovědnost za odpady vzniklé při likvidaci havárie nese ten, komu ze zákona nebo z rozhodnutí orgánu státní správy přísluší povinnost havárii a její následky likvidovat (nejčastěji se bude jednat o osobu, při jejíž činnosti havárie vznikla -